Tag: Sahabat Nabi

Fathu Makkah: Pelajaran dari Penaklukan Kota Mekkah

Salah satu momen bersejarah dan sangat berkesan dalam sejarah hidup Rasulullah adalah peristiwa Penaklukan Mekkah/Fathu Makkah. Dalam perjuangan Rasul mendakwahkan Islam, kaum Quraisy menjadi kaum yang paling aktif menentang dakwah Rasul. Berbagai upaya mereka lakukan untuk menghentikan laju perkembangan Islam,…

Read More

Kisah Peristiwa Perang Thoif – Kota Indah yang Menyimpan Sejarah Awal Syiar Islam

Walaupun perang Hunain telah selesai dan sebagian tentara musyrikin sudah menyerah, tetapi pengejaran terhadap mereka yang belum menyerah tetap dilakukan. Karena pimpinan mereka yang tertinggi belum menyerah, bahkan melarikan diri ke Thaif. Adapun Raja Hawazin, yakni Malik bin Auf An…

Read More